top of page

Leszek Jan Zaleśny:

 

- ekspert w zakresie prawa oświatowego (autor ponad 4000 porad w Portalu Oświatowym),

- specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (wspomaga systemowo dyrektorów szkół w całej Polsce),

- szkoleniowiec współpracujący z CEA w Warszawie, CDN w Lesznie, Kaliszu i Koninie, SODN w Krotoszynie, MCDN w Krakowie i Oświęcimiu, ODN w Poznaniu i Kaliszu, MSCDN w Warszawie - Wydział w Radomiu, ŚCDN w Kielcach, UM w Kaliszu, Starostwem w Gostyniu, PCPPPiDN w Głogowie i Górze, ŁCDNiKP w Łodzi, IBwO we Wrocławiu, PODiDN w Busku-Zdroju,

- nauczyciel akademicki – PWSZ w Lesznie, WSH w Lesznie,

- współautor z A. Jeżowskim książki Rozważania o pracy rady pedagogicznej,

- autor książek: Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Ustawa o systemie oświaty z omówieniem przepisów towarzyszących, Karta Nauczyciela z omówieniem przepisów towarzyszących,

http://www.ibo.edu.pl/o_firmie/wydawnictwo.asp

- autor szeregu artykułów na temat prawa oświatowego w kwartalniku Problemy Oświaty i Wychowania,

 

http://cdn.leszno.pl/poiw

- autor wydawnictw w Wiedza i Praktyka – Warszawa – wyd. 3, 2017 r.:

1) Statut przedszkola publicznego, wyd. 3, 2017,

2) Statut publicznej szkoły podstawowej, wyd. 3, 2017,

3) Statut publicznego gimnazjum, wyd. 3, 2017,

4) Statut zasadniczej szkoły zawodowej, wyd. 3, 2017,

5) Statut publicznego liceum ogólnokształcącego, wyd. 3, 2017,

6) Statut publicznego technikum, wyd. 3, 2017,

7) Statut publicznej szkoły policealnej, wyd. 3, 2017.

 

Autor ebooka „Reforma oświaty, czyli 7 najczęstszych pytań Czytelników Portalu Oświatowego” – Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2016

Współautor wydawnictwa „Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach” – L. Zaleśny, M. Łyszczarz, D. Skrzyński - Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2017

Współautor wydawnictwa „Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć? Kompendium wiedzy o zasadach współpracy szkoły z policją” – L. Zaleśny, M. Celuch, B. Winczewska - Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2017

Współautor wydawnictwa „Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie reformy oświatowej” – L. Zaleśny, M. Kowalski, D. Skrzyński - Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2017

Współautor wydawnictwa „Bhp w placówkach oświatowych” – L. Zaleśny, M. Celuch, B. Winczewska - Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2017

Współautor wydawnictwa „Reforma oświaty - praktyczne rady. 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości w Karcie Nauczyciela. 29 problemów dotyczących reformy z rozwiązaniami” – L. Zaleśny, B. Winczewska, W. Pakulniewicz, D. Skrzyński - Wiedza i Praktyka – Warszawa – 2017

https://fabrykawiedzy.com/ksiazki.html

- członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

bottom of page