top of page

Oferta:

I. STATUT SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ZESPOŁU SZKÓŁ – PROFESJONALNA ANALIZA ZGODNOŚCI z PRAWEM, PROPOZYCJE ZMIAN lub PROJEKT NOWEGO STATUTU (do dnia dzisiejszego w ten sposób przepracowałem ponad 200 statutów)

II. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA, DOKUMENTY WYNIKAJĄCE ZE STATUTU (regulaminy szkolne i wszelkie szkolne procedury)

III. SZKOLENIA w ZAKRESIE PRAWA OŚWIATOWEGO dla DYREKTORÓW i NAUCZYCIELI (np. rad pedagogicznych):

1. Co powinien wiedzieć nauczyciel o statucie swojej szkoły? (polecam z uwagi na kolejne zmiany przepisów rzutujące na treść zapisów statutowych).

2. Jaki wpływ mają aktualne zmiany prawa oświatowego na pracę szkoły oraz przedszkola? (polecam jako będący najbardziej na czasie temat szkoleniowy).

3. Jak organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej po zmianie przepisów?

4. Jakie decyzje administracyjne oraz kierownicze winien wydać dyrektor szkoły oraz przedszkola?

5. Jak zmienia się dokumentacja przebiegu nauczania w szkole? (polecam z uwagi na kolejne zmiany przepisów ustalających spore zmiany w prowadzonej szkolnej dokumentacji).

6. Jakie prawa i obowiązki pracownicze przypisane są nauczycielowi? (polecam z uwagi na ciągłą dyskusję o Karcie Nauczyciela, a także problematyki etyki pracy nauczyciela).

7. Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli szkoły oraz przedszkola (problematyka etyki pracy nauczyciela)?

8. Uchwały rady pedagogicznej (kiedy i jak praktycznie tworzyć).

9. Regulamin działalności rady pedagogicznej (praktyczność dokumentu).

10. Tematy proponowane przez zleceniodawców.

bottom of page